english

Kontakt

QuaTes sp. z o.o. sp. k.
Tel: +48 71 70 72944
E-mail: kontakt@quates.pl

NIP: 8961537691
REGON: 022403169

QuaTes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 
jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000507236. Kapitał zakładowy w całości wpłacony: 50 000,00 zł.

contac2t