english

Kierowanie projektami wdrożeniowymi i audyt projektów

Przeprowadzenie projektu wdrożeniowego nowego systemu informatycznego wymaga stworzenia zespołu projektowego składającego się ze specjalistów Państwa firmy. Na czele zespołu powinien stanąć Kierownik Projektu, który znając meandry pracy projektowej, będzie w stanie pracować ramię w ramię z Kierownikiem ze strony firmy wdrożeniowej. Co zrobić, jeśli dysponujecie Państwo wybitnymi specjalistami z zakresu wdrażanego rozwiązania a nie macie osoby, która potrafiłaby poprowadzić projekt?

QuaTes przychodzi z pomocą oferując profesjonalne usługi z zakresu Kierowania Projektami. Nasi pracownicy mający doświadczenie zdobyte na małych i dużych projektach, prowadzący je w Polsce i za granicą są do Państwa dyspozycji. Są oni w stanie poprowadzić dowolne projekty wdrożeniowe, bez względu na zakres i tematykę. Korzystając ze wsparcia merytorycznego Państwa specjalistów, mogą skoordynować całość prac  wdrożeniowych, poprowadzić zespół projektowy i zapewnić właściwy poziom informowania o statusie projektu.

Kierownicy Projektów QuaTes znają metodologię wdrożeń takich systemów jak SAP, EeTime, Workday, People Soft czy ADP Global View. Dysponują szerokim zakresem gotowych do wykorzystania wzorców projektowych. Pomogą odpowiednio dobrać zespół projektowy. Będą w pełni reprezentować interesy Państwa firmy we wszystkich fazach projektu. Gwarantują sukces każdego przedsięwzięcia.

 

Zakres usługi:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej;
 • Raportowanie statusu projektu;
 • Prowadzenie zespołu projektowego;
 • Reprezentowanie klienta w spotkaniach komitetu sterującego;
 • Implementacja i przeszkolenie zespołu z zakresu standardów projektowych;
 • Kontrola czasu, zasobów i budżetu projektu;
 • Analiza i zarządzanie ryzykiem projektowym;
 • Komunikacja projektowa;
 • Zarządzanie zmianami;
 • Współpraca z Kierownictwem Projektu firmy wdrożeniowej.

 

W przypadku, gdyby jednak zdecydowali się Państwo na wybór Kierownika Projektu spośród własnych pracowników lub innej firmy zewnętrznej, QuaTes może zapewnić Państwu wsparcie poprzez regularny lub jednorazowy audyt prac projektowych. Dzięki tej usłudze będą mieć Państwo pewność, że projekt idzie we właściwym kierunku bez zagrożeń, które można wcześnie zidentyfikować i wyeliminować.

 

Zakres usługi:

 • Analiza kompletności dokumentacji projektowej;
 • Przegląd wdrożonych standardów projektowych;
 • Analiza ryzyka i zagrożeń dla projektu;
 • Ocena osiągnięć projektu;
 • Rekomendacja usprawnień i zmian.

 

Zalety:

 • Wsparcie udzielane przez specjalistów z wieloletnim doświadczenie w kierowaniu programami i projektami;
 • Wykorzystanie doświadczeń z projektów krajowych i międzynarodowych;
 • Dzielenie się wiedzą w zakresie wdrażanych systemów takich jak SAP, EeTime, Workday, People Soft czy ADP Global View;
 • Certyfikowany zespół Kierowników Projektów;
 • Gotowe wzorce PMO;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zespołów projektowych;
 • Profesjonalne prowadzenie projektu;
 • Informowanie klienta na bieżąco o statusie i postępie prac;
 • Sprawdzone metody kontroli budżetu, czasu i zasobów;
 • Audyty jakościowe projektów.

Comments are closed.