english

Konsulting

Jeśli myślicie Państwo o wyborze nowego systemu ERP, lub jeśli po prostu chcielibyście spojrzeć na swoje dotychczasowe procesy i uzyskać poradę eksperta zapraszamy do kontaktu z QuaTes. Procesy HR z założenia w firmie postrzegane są jako koszty, a mniej jako te generujące wartość dodaną. Warto je przeanalizować, usprawnić a może ujednolicić.

Nasi eksperci procesowi pomogą przeanalizować istniejące procesy i wskazać potencjalne obszary usprawnień. Na tej bazie wspomogą przygotowanie i opisanie Państwa wymagań biznesowych dla nowo wdrażanego systemu. Przez całość projektu przypilnują prawidłowości implementowanych procesów, a także opracują niezbędne procedury konieczne do uruchomienia pracy po starcie produkcyjnym. Pomogą Państwu zdefiniować mierniki sukcesu wdrożenia oraz KPI do mierzenia wydajności procesów operacyjnych w obszarze kadr i płac.

 

Zakres usługi:

 • Analiza wzajemnych relacji i powiązań pomiędzy różnymi procesami;
 • Weryfikacja realizacji poszczególnych procesów pod kątem ich efektywności;
 • Eliminacja ewentualnych zbędnych procesów – tj. nieprzynoszących wymiernych korzyści obecnie ani w przyszłości;
 • Efektywne dostosowanie procesów do istniejących i wymaganych KPI;
 • Doradztwo w zakresie usprawnienia istniejących działań;
 • Przedstawienie najlepszych w swojej klasie rozwiązań istniejących w korporacjach na świecie;
 • Pomoc w definiowaniu wymagań biznesowych dla nowych wdrożeń;
 • Nadzór nad prawidłowym wdrożeniem zdefiniowanych procesów;
 • Wsparcie uruchomienia nowych procesów - dokumentacja, szkolenia, sesje dla pracowników.

 

Zalety:

 • Znajomość najlepszych rozwiązań biznesowych w swojej klasie w Polsce i na świecie;
 • Własna metodologia oceny dojrzałości procesów oraz możliwości ich usprawnienia;
 • Doświadczenie we wdrożeniach takich systemów jak SAP, EeTime, Workday, People Soft czy ADP Global View;
 • Przygotowanie i modelowanie procesów przed wdrożeniem systemu ERP;
 • Idealne dopasowanie procesów do wymagań prawnych i obowiązujących przepisów prawa;
 • Możliwość zidentyfikowania oszczędności jeszcze przed rozpoczęciem wdrożenia;
 • Udostępnianie wiedzy, która może pomóc w identyfikacji nowych możliwości, generowaniu przychodów i poprawie efektywności procesów.

Comments are closed.