english

Testy – Obsługa powdrożeniowa

Ciągłe zmiany prawne oraz legislacyjne wymagają od firm ciągłego utrzymywania systemów w zgodności z przepisami prawa czy zmieniającymi się procesami przedsiębiorstwa. Większość firm produkujących wyżej wymienione aplikacje zapewnia zgodność oprogramowania z wymogami prawnymi, publikując uzupełnienia, które ich klienci mogą implementować samodzielnie lub z pomocą firm wdrożeniowych.

Każdorazowo wprowadzane zmiany muszą być zweryfikowane pod kątem zgodności z wymaganiami biznesowymi i przygotowaną konfiguracją systemu. Tu z pomocą przychodzi oferta QuaTes pozwalająca na zlecenie walidacji zmian w systemie.

Testerzy, znając specyfikę zmian przepisów i zmian systemowych oferowanych w uzupełnieniach, dobierają odpowiednie scenariusze testów gwarantujące wszechstronne zweryfikowanie poprawności nowych ustawień systemowych. Następnie przeprowadzają serię testów, dokumentując postęp i jakość prac oraz testowanego produktu. Na zakończenie przekazują Państwu wyniki testów oraz szkolą Państwa pracowników  z zakresu zmian i ich wpływu na część użytkową systemu.

Działanie takie może mieć charakter cykliczny i być każdorazowo realizowane przez testerów QuaTes, gdy tylko firmy dostarczające aplikacje udostępniają nowe uzupełnienia. Usługa ta pozwala na zapewnienie zgodności systemu z wymogami prawa, bez konieczności angażowania specjalistów przedsiębiorstwa w dodatkowe działania związane z testami uzupełnień.

 

Zakres usługi:

 • Przygotowanie planu testów;
 • Opracowanie scenariuszy testów;
 • Weryfikacja poprawności scenariuszy testów realizowana wraz z Klientem;
 • Wykonanie testów jednostkowych na podstawie scenariuszy;
 • Dokumentacja i raportowanie postępu prac;
 • Zapisywanie i przekazywanie do firmy wdrożeniowej zidentyfikowanych usterek;
 • Określenie wymaganych testów regresji do wykonania po otrzymaniu poprawek;
 • Powtórne testy dla wprowadzonych poprawek;
 • Przeszkolenie pracowników przedsiębiorstwa z obsługi systemu;
 • Opracowanie list sprawdzających do walidacji zmian na systemie produkcyjnym.

 

Zalety:

 • Dostęp do najlepszych sprawdzonych już modeli i procedur testowych;
 • Certyfikowany zespół doświadczony w realizacji testów takich systemów jak SAP, EeTime, Workday, People Soft czy ADP Global View;
 • Dedykowany zespół skupiający się tylko na testach;
 • Dostęp do know how i najlepszych procesów biznesowych z innych projektów;
 • Usługa realizowana w oparciu o uzgodnione SLA;
 • Pula gotowych do wykorzystania scenariuszy testowych opracowanych pod kątem zmian prawnych i systemowych;
 • Oszczędność czasu ze względu na ekspercką znajomość systemu;
 • Efektywne wykorzystanie zasobów - lokalne zasoby mogą się skupić na ich podstawowych działaniach;
 • Niezależność testów od okresów wzmożonej pracy po stronie klienta (np. podczas rocznego procesu raportowania podatkowego);
 • Szkolenia użytkowników robione przez doświadczonych testerów działających na poziomie użytkowników;
 • Informowanie klienta na bieżąco o statusie i postępie testów.

Comments are closed.