english

Testy – Wsparcie projektów wdrożeniowych

Państwa firma rozpoczyna długo oczekiwany projekt wdrożeniowy np. system SAP HR? Powstał zespół projektowy. Konsultanci wyjaśnili zasady współpracy i oczekiwania. Dużo pracy przed Państwa zespołem. Jak się do tego zabrać? Jak uniknąć wypalenia zespołu? Jak pogodzić projekt z codzienną pracą?

Pierwsza, analityczna faza projektu, definiująca specyficzne dla firmy wymagania biznesowe, powinna być wykonana przez specjalistów własnych firmy. To oni znają specyfikę przedsiębiorstwa, procesy oraz procedury w niej obowiązujące. Rezultatem tej fazy jest koncepcja wdrożenia opisująca wszystkie wymagania, która jednocześnie stanowi punkt wejściowy do przygotowania konfiguracji systemu oraz scenariuszy testów.

Czy jednak weryfikacja poprawności - wyżej wspominane testy -  muszą być wykonywane przez pracowników przedsiębiorstwa? Niekoniecznie, przecież można je zlecić  niezależnym specjalistom do spraw testów z QuaTes. Na podstawie opracowanej koncepcji biznesowej opracują oni scenariusze testów, zapewniające wszechstronne zweryfikowanie poprawności konfiguracji, przygotują plan testów jednostkowych, integracyjnych czy równoległych, a następnie przeprowadzą walidację wdrażanego systemu, minimalizując bądź całkowicie eliminując udział pracowników własnych przedsiębiorstwa.

Specjaliści QuaTes  - testerzy - posiadają dogłębną wiedzę systemową, co pozwala im nie tylko zaplanować testy, ale również przystąpić do ich realizacji bez dodatkowych szkoleń wstępnych. W wyniku tego Państwa firma minimalizuje dodatkowe koszty związane z wdrożeniem. Nie bez znaczenia jest również czas w jakim testerzy są gotowi zrealizować całość zaplanowanych testów, jednocześnie dokumentując wszelkie defekty i przeprowadzając dodatkowe testy poprawek i modyfikacji. Jesteście Państwo na bieżąco informowani o postępach testów oraz jakości samych testów, jak również wdrażanej aplikacji dzięki ustandaryzowanym raportom postępu prac walidacyjnych. Doświadczenia zgromadzone przez testerów w trakcie innych, w tym międzynarodowych projektów, pozwalają  im również na przeszkolenie i przekazanie użytkowego know-how specjalistom z Państwa firmy.

Dodatkowo eksperci QuaTes opracowują listę krytycznych elementów, które należy zweryfikować przed startem systemu produkcyjnego. Całość usługi zapewnia właściwą jakość wdrażanego systemu oraz zakończenie testów na czas, a to z kolei oznacza punktualną realizację całości projektu.

 

Zakres usługi:

 • Przygotowanie planu i harmonogramu testów;
 • Opracowanie scenariuszy testów;
 • Weryfikacja poprawności scenariuszy testów realizowana wraz z Klientem;
 • Wykonanie testów jednostkowych na podstawie scenariuszy;
 • Dokumentacja oraz raportowanie postępu prac;
 • Zapisywanie i przekazywanie do firmy wdrożeniowej zidentyfikowanych usterek;
 • Określenie wymaganych testów regresji do wykonania po otrzymaniu poprawek;
 • Powtórne testy dla wprowadzonych poprawek;
 • Przeszkolenie pracowników przedsiębiorstwa z obsługi systemu;
 • Przeprowadzenie testów integracyjnych (np. Interfejsów do innych systemów istniejących już w firmie);
 • Przeprowadzenie testów równoległych, na przykład podczas wdrożenia systemów płacowych (jeśli przewidziane zakresem projektu);
 • Opracowanie list sprawdzających dla startu produkcyjnego.

 

Zalety:

 • Dostęp do najlepszych sprawdzonych już modeli i procedur testowych;
 • Certyfikowany zespół doświadczony w realizacji testów takich systemów jak SAP, EeTime, Workday, People Soft czy ADP Global View;
 • Dedykowany zespół skupiający się tylko na testach;
 • Dostęp do know how i najlepszych procesów biznesowych z innych projektów;
 • Usługa realizowana w oparciu o uzgodnione SLA;
 • Pula gotowych do wykorzystania scenariuszy testowych;
 • Oszczędność czasu ze względu na ekspercką znajomość systemu;
 • Dodatkowa weryfikacja założeń i wymagań biznesowych;
 • Dokumentacja umożliwiająca śledzenie ścieżki od wymagań, poprzez scenariusze, testy aż do defektów i usprawnień;
 • Efektywne wykorzystanie zasobów - lokalne zasoby mogą się skupić na ich podstawowych działaniach;
 • Niezależność testów od okresów wzmożonej pracy po stronie klienta (np. podczas rocznego procesu raportowania podatkowego);
 • Szkolenia użytkowników robione przez doświadczonych testerów działających na poziomie użytkowników;
 • Zestawy scenariuszy testowych do ponownego wykorzystania przez klienta np. podczas Upgrade’u systemu;
 • Możliwość zdefiniowania pakietów testowych np. testy absencji, nadgodzin, wynagrodzeń, benefitów, danych podstawowych pracowników, interfejsów;
 • Informowanie klienta na bieżąco o statusie i postępie testów.

Comments are closed.