english

Zarządzanie zmianą

W dzisiejszych czasach organizacje funkcjonują w niesamowicie dynamicznym otoczeniu, gdzie jedyną oczywistą sprawą jest to, że ciągle należy się zmieniać. Wynika to z ogromnej konkurencji, presji obcinania kosztów oraz doskonalenia procesów biznesowych. Zmiany zawsze dotyczą ludzi, być może dlatego aż 70% projektów wdrażania zmian kończy się niepowodzeniem.

Nieprzygotowanie firmy do zmian powoduje narastanie oporu w organizacji i skutkuje o wiele dłuższym okresem wdrażania systemów, czy też nowych procesów, a bardzo często też kończy się niepowodzeniem danego projektu.

QuaTes dostarcza usługi z zakresu zarządzania zmianą, które pomagają naszym Klientom przygotować swoich pracowników oraz partnerów biznesowych do nowych standardów. Wykorzystujemy do tego wszystkie dostępne media, a w szczególności media społecznościowe, tak aby budować kulturę współpracy, dzielenia się wiedzą oraz obustronnej, efektywnej komunikacji.

 

Zakres usługi:

 • Przeprowadzenie przez proces zmian dzięki dokładnemu zarządzaniu zmianą wg autorskiego modelu sprawdzonego podczas licznych wdrożeń systemów ERP w obszarze kadrowo-płacowym z wykorzystaniem rozwiązań typu:
  • koncept Agenta Zmian
  • 8-stopniowy model wdrażania zmian Kottera;
 • Efektywna komunikacja – od przygotowania planu komunikacji, analizy interesariuszy projektu aż do prezentacji zmian i dobrania adekwatnych modeli komunikacji;
 • Mierzenie skuteczności procesu zarządzania zmianą poprzez dobór mierników odpowiednich dla danej organizacji;
 • Szkolenia z zakresu zarządzania zmianą – warsztaty dla kadry zarządzającej oraz wszystkich pracowników dotkniętych zmianą, pomagające zrozumieć istotę oraz wagę wdrażanej zmiany oraz aspekty psychologiczne zarządzania zmianą.

 

Zalety:

 •  Stworzenie wspólnej wizji zmiany przy utrzymaniu optymalnego tempa wdrażania zmian (regularne podejmowanie decyzji i działań ukierunkowanych na osiągnięcie planowanych i strategicznych efektów);
 • Zapewnienie i dostarczenie wymaganej wiedzy i informacji wszystkim partnerom biznesowym;
 • Rozwój kompetencji wdrażania zmian i minimalizacja oporu wobec zmiany;
 • Przyspieszenie w osiągnięciu zamierzonych efektów  biznesowych;
 • Zarządzanie przez cele, innowacyjność i kreatywne rozwiązywanie problemów;
 • Zidentyfikowanie kultury organizacyjnej firmy;
 • Zrozumienie roli komunikowania w procesie zmian i nabycie umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji;
 • Skrócenie procesu planowania, oszczędność czasu i finansów;
 • Pozyskanie zainteresowania i pozytywnego zaangażowania osób włączonych w proces zmiany (filozofia otwartego i partycypacyjnego modelu zarządzania zmianą).

Comments are closed.